Thuốc không kê đơn

V.I Pharma - Phụng sự sức khoẻ

Bộ Y tế quy định danh mục này có 256 loại hoạt chất ở các dạng uống, nhai, ngậm, xịt, dùng đặt hậu môn… được xây dựng trên cơ sở các tiêu chí cụ thể về tính chất dược lý và tính an toàn của thuốc, danh muc sẽ được xem xét bổ sung hàng năm. Như vậy, tất cả các loại thuốc nằm ngoài danh mục này dứt khoát phải có đơn thuốc do bác sĩ kê thì nhà thuốc, quầy thuốc mới được phép cấp bán.

Thế nào gọi là thuốc không cần đơn ?

Thuốc không cần đơn (OTC – Over The Counter) là những loại thuốc có thể mua, bán không cần đơn của bác sĩ. Các loại thuốc này thường do bệnh nhân hay người nhà bệnh nhân tự yêu cầu mua hoặc do nhân viên nhà thuốc, quầy thuốc khuyến cáo sử dụng. Thuốc không cần đơn được xem là các thuốc không nguy hiểm. Thực tế hiện nay, nhu cầu mua thuốc không cần kê đơn của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân ngày càng có xu hướng gia tăng do ảnh hưởng của quảng cáo thuốc trên các phương tiện thông tin đại chúng, do bạn bè hoặc người thân khuyến cáo vì đã dùng thuốc hoặc bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đã từng dùng thuốc với vấn đề sức khỏe tương tự. Ngoài ra còn có các vấn đề khác như bệnh nhân không có khả năng đến khám bác sĩ do nguyên nhân về kinh tế hoặc không có thời gian; bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân cảm thấy tình trạng bệnh lý đơn giản, chỉ cần dùng các loại thuốc không cần kê đơn là đủ.

Thuốc không kê toa

Sử dụng thuốc không kê an toàn

Để sử dụng thuốc không cần đơn (OTC) bảo đảm tính an toàn và hiệu quả, nhân viên nhà thuốc, quầy thuốc cần cung cấp, tư vấn thông tin và bệnh nhân, người nhà bệnh nhân phải tiếp nhận các thông tin đầy đủ về cách dùng thuốc, liều lượng thuốc mỗi ngày và liều tối đa trong ngày, thời điểm dùng thuốc, thời gian sử dụng trong bao lâu, tác dụng không mong muốn của thuốc, các tác dụng phụ có thể xảy ra, tất cả các vấn đề có liên quan cần quan tâm, thận trọng khi dùng thuốc … Ngoài ra cũng nên cảnh báo nếu bệnh không thuyên giảm hoặc có khả năng trầm trọng hơn sau khi dùng thuốc, phải đến ngay bác sĩ để khám và xử lý tình trạng bệnh một cách kịp thời, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.  

Như vậy kể từ ngày 28/07/2009, ngoài danh mục 256 loại hoạt chất thuốc được Bộ Y tế quy định cho phép mua bán không cần đơn của bác sĩ, Bộ Y tế trước đó cũng đã ban hành quy định 30 nhóm hoạt chất thuốc khác bắt buộc khi mua bán nhất thiết phải có đơn kê của thầy thuốc. Những nhà thuốc, quầy thuốc, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân cần trang bị cho mình những thông tin, kiến thức đầy đủ về các loại thuốc không cần kê đơn và cần kê đơn để có thể sử dụng khi cần thiết. Bác sĩ khám bệnh, kê đơn thuốc với những loại thuốc cần có đơn thuốc hoặc không cần đơn thuốc là một việc bình thường. Trái lại, nhân viên nhà thuốc, quầy thuốc chỉ được phép cung cấp thông tin, tư vấn và cấp bán các loại thuốc không cần đơn theo danh mục đã quy định; không được thay thế chức năng của bác sĩ để tư vấn và cấp bán thuốc một cách tùy tiện những loại thuốc bắt buộc phải có đơn kê, góp phần nâng cao vai trò của nhà thuốc, quầy thuốc trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng.